نوبت دهی آنلاین آئین نامه و عملی
خانه / مراحل کامل اخذ گواهینامه

مراحل کامل اخذ گواهینامه

مراحل کامل اخذ گواهینامه آموزشگاه رانندگی ابتکار

 

۱- ارائه اصل مدارک به همراه کپی ها

۲- انجام معاینات پزشکی

۳- شرکت در کلاسهای تئوری به صورت ۸ جلسه

۴- شرکت در کلاسهای عملی رانندگی به صورت ۱۲ جلسه

۵- گرفتن کاردکس و شرکت در آزمون آئین نامه نهایی

۶- شرکت در آزمون عملی شهر رانندگی

۷- تحویل پرونده به آموزشگاه و دریافت رسید پستی گواهینامه

 

توجه: لازم به توضیح می باشد جهت عبور از هر مرحله نمره قبولی نیاز میباشد

 

شما میتوانید به صورت آنلاین در آموزشگاه رانندگی ابتکار ثبت نام کنید (کلیک کنید)

 

کلاس های تئوری

لازم است هنرجو بنا بر برنامه زمانبندی ارائه شده توسط مسئول کلاسها در کلاس های
تئوری
حاضر گردد.کلاس های تئوری راس ساعت مقرر شروع و متقاضی بایستی یک
ربع قبل با همراه داشتن کتاب و قرار داد کارت معتبر شناسائی و لوازم تحریر مورد نیاز برای یاداشت
برداری در محل آموزشگاه مراجعه و در ساعت مقرر در سر کلاس حاضر گردد. حضورتمامی هنرجویان در تمام
جلسات الزامیست.

 

کلاس های فنی

۲ جلسه کلاس های فنی توسط مدرس مربوط برگزار می گردد که حضور هنرجویان در این دو
جلسه الزامی می باشد. آموزش فنی شامل شناخت اجزای خودرو و نحوه عمل آن ها و همچنین آموزش کمک های
اولیه در ارتباط با سوانح و تصادفات رانندگی را فرا می گیرد. ارائه این گونه آموزش ها به متقاضیان
دریافت گواهینامه در کسب مهارت ها رانندگی بسیار موثر است.

 

آموزش شهری

برای آموزش شهری باید بعد از اتمام ۶ جلسه کلاس آیین نامه و دو جلسه کلاس فنی ،
هنرجویانی که غیبت نداشته اند می توانند آموزش شهری خود را طبق زمان بندی و برنامه
خود انتخاب نمایند این دوره شامل ۱۲ جلسه کلاس عملی زیر نظر مربیان تایید شده راهنمایی و رانندگی می
باشد. داشتن همراه محرم برای خانم ها هنگام آموزش رانندگی با مربی آقا الزامی می باشد.

 

صدور گواهینامه

برای صدور گواهینامه باید بعد از تایید مربی و قبولی در آزمون مقدماتی آیین نامه
هنرجویان برای تشکیل کاردکس و امتحانات معرفی گردند و ابتدا امتحان آیین نامه اصلی و پس از قبولی ،
امتحان رانندگی توسط افسران شهرک آزمایش اخذ می گردد در صورت مردودی در هر یک از آزمون ها هنرجو می
تواند یک هفته بعد با در دست داشتن مدارک لازم برای امتحان و صدور گواهینامه مجدد
مراجعه نمایید.