نوبت دهی آنلاین آئین نامه و عملی
خانه / اخبار رانندگی / خدمات تعویض پلاک خودرو

خدمات تعویض پلاک خودرو

شرایط و مراحل کامل تعویض پلاک خودرو

 

مراحل نقل و انتقال خودرو
– دریافت قبض ورودی پارکینگ (زمان ورود به مرکز).
– مراجعه به اطلاعات و نوبت دهی و تعیین دفتر یا غرفه مربوطه .
– مراجعه به غرفه یا دفتر تعیین شده و ارائه مدارک لازم و بررسی مدارک متقاضیان توسط کارشناس حقوقی.
– اخذ فرم بازدید فنی خودرو از دفتر تعیین شده.
– بازدید فنی وسیله نقلیه توسط کارشناس مرکز (تأیید اصالت خودرو).
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
– واریز فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۳۰۰۲ نزد بانک مرکزی بنام خزانه داری کل بابت هزینه نقل و انتقال خودرو و پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت مشخصات خودرو.
– مراجعه به غرفه مربوطه جهت دریافت تأییدیه نقل و انتقال و سند مالکیت خودرو .
– مراجعه به محل فک جهت فک پلاک خودرو .
– مراجعه به انبار پلاک جهت تحویل پلاک قدیم و اخذ پلاک جدید.
– مراجعه به محل نصب جهت نصب پلاک جدید.
– مراجعه به درب خروج با ارائه قبض ورود به پارکینگ و خروج از مرکز.

 

ساعات کار مراکز تعویض پلاک
کلیه مراکز تـعویض پلاک استانها از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۰۰ الی۱۴:۰۰
پنجشنبه ۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰

 

آدرس مراکز تعویض پلاک مشهد

مرکز۱ مشهد بلوار ساجدی – نبش ساجدی ۲ ۰۵۱-۳۷۶۷۰۴۱۰-۹

مرکز۲مشهد بعدازپلیس راه طرق-جاده قدیم نیشابور-سی متری رباط طرق-خ ابریشم ۵-نرسیده به معاینه فنی ۰۵۱-۳۳۸۱۰۸۵۶-۸

 

شرایط و مدارک لازم جهت نقل و انتقال خودرو
– حضور متعاملین (خریدار و فروشنده یا نماینده قانونی ایشان) به همراه خودرو
– اصل شناسنامه (سجلی هویت)فروشنده و خریدار (حسب مورد)و کارت ملی متعاملین
-اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا در صورت مفقود شدن سند مالکیت درج یک نوبت آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار مبنی بر فقدان سند و قبول هر گونه مسئولیت در قبال کشف فساد احتمالی الزامی است.
– اصل کارت شناسایی خودرو در صورت مفقود شدن کارت شناسایی اخذ تعهد از مالک یا نماینده قانونی وی الزامی است.
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه- مدارک احراز سکونت خریدار در آدرس اعلامی- واریز فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال به شماره حساب ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۳۰۰۲ بنام خزانه داری کل نزد بانک مرکزی بابت هزینه نقل و انتقال خودرو- پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات خودرو.
– یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان )(pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد.

 

شرایط و مدارک لازم جهت صدور المثنی تأییدیه نقل و انتقال خودرو

– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی.
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی.
-اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا .
-اصل کارت مشخصات خودرو .
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
– واریز فیش بانکی به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰ریال به شماره حساب۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲ نزد بانک قوامین شعبه مرزداران بابت هزینه صدور المثنی تائیدیه نقل و انتقال خودرو.
-یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان ) (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد

 

شرایط و مدارک لازم جهت اصلاح مشخصات خودرو
– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی.
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی.
-اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل).
– اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا .
– اصل کارت مشخصات خودرو.
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
– واریز فیش بانکی به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲ نزد بانک قوامین شعبه مرزداران بابت هزینه اصلاح مشخصات خودرو.
– پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات خودرو .
-یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان ) (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد
– چنانچه ثبت اشتباهی مشخصات خودرو توسط کارکنان تعویض پلاک یا شماره گذاری باشد وجهی از مراجعه کننده دریافت نمی شود.

 

مدارک احراز محل سکونت خریدار
۱- ارائه سند مالکیت منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه
۲- ارائه سند اجاره نامه منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه (دارای کد رهگیری و هالوگرام )
۳- اصل جواز کسب معتبر بنام مالک وسیله نقلیه
۴- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان خریدار با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تائید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.
۵- معرفی نامه از اداره محل خدمت خریدار (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح)با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مزبور
۶- درصورت ادعای سکونت خریدار در منزل والدین، ارائه سند (ملکی، استیجاری) به نام پدر یا مادر
۷- ارائه سند واحد مسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه
۸- در صورت عدم ارائه مدارک فوق الذکر بر اساس محل صدور شناسنامه اقدام می گردد.
۹- دفترچه تامین اجتماعی معتبر مربوط به شهرستان محل اخذ کد پلاک
۱۰- در صورت عدم امکان احراز آدرس در بندهای ۱ . ۳ . ۶ . ۷ . ۸ ارایه مدرک تکمیلی اصل فیش آب یا برق و یا گاز به تاریخ روز الزامی می باشد.
۱۱-تایید شورای محل/ روستا برای ساکنان شهرها و روستاهای مرزی که در زمان جنگ به شهرهای دیگر منتقل شده و دارای محل تولد مغایر با والدین خود می باشند.
۱۲- تایید شورای محل / روستا برای منازل اوقافی و روستایی و همچنین نامه رسمی از ادارات عشایر و امور روستایی سازمان جهاد کشاورزی برای عشایر با نظر مدیر فنی
۱۳- درخصوص سازمانها ، کارخانجات ، شرکتها ، اساسنامه و بریده روزنامه رسمی که حداکثر دو سال از تاریخ ثبت در روزنامه گذشته باشد و بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس
دقیق محل فعالیت اقدام گردد.
۱۴- در رابطه با سازمانها ، کارخانجات ، شرکتها ، که دارای شعبه و یا دفتر در سایر شهرها (به غیر از شهری که شرکت یا کارخانه یا سازمان در آنجا به ثبت رسیده) می باشد، براساس مندرجات اساسنامه و بریده روزنامه رسمی آنها اقدام خواهد شد.

 

شرایط و مدارک صدور کارت المثنی مشخصات خودرو
– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی
– اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا
-مدارک احراز سکونت مالک در آدرس اعلامی
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
– واریز فیش بانکی به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲ نزد بانک قوامین شعبه مرزداران بابت هزینه صدور کارت المثنی مشخصات خودرو
– اخذ تعهد کتبی از مالک ویا نماینده قانونی
– پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات خودرو یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان ) (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد.

 

شرایط و مدارک صدور سند المثنی مالکیت خودرو
– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودور جهت سیر مراحل قانونی.
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی .
– اصل کارت مشخصات خودرو
– درج یک نوبت آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار مبنی بر فقدان سند مالکیت خودرو و سپری شدن ۱۰ روز از تاریخ آگهی و قبول هرگونه مسئولیت در قبال کشف فساد احتمالی الزامی است.
-مدارک احراز سکونت مالک در آدرس اعلامی.
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
– واریز فیش بانکی به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲ نزد بانک قوامین شعبه مرزداران بابت هزینه صدور سند المثنی خودرو.یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان ) (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد

 

شرایط و مدارک لازم جهت فک رهن خودرو
– معرفی نامه از شرکتی که وسیله نقلیه در رهن آن شرکت می باشد.
– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی، شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی
-اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا
-اصل کارت مشخصات خودرو
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
– مدارک احراز سکونت مالک در آدرس اعلامی
– درصورتیکه پلاک اولیه به نام شرکت باشد واریز فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۳۰۰۲ نزد بانک مرکزی بنام خزانه داری کل بابت هزینه نقل و انتقال خودرو
– درصورتیکه پلاک اولیه به نام شخص و خودروی مورد نظر از محصولات ایران خودرو باشد واریز فیش بانکی به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ریال و در خصوص خودروهای سایر کارخانجات واریز فیش بانکی به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ریال به شماره حساب ۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲ نزد بانک قوامین شعبه مرزداران هزینه فک رهن خودرو– پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات خودرو
یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان ) (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد.

 

شرایط و مدارک لازم در صورت مفقودی یا سرقت تک پلاک یا زوج پلاک خودرو
– مراجعه به کلانتری محل و تشکیل پرونده در صورت سرقت جفت پلاک.
– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه وسیله نقلیه جهت سیر مراحل قانونی.
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدرک شناسایی.
-اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا.
-اصل کارت مشخصات خودرو.
– ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
– مدارک احراز محل سکونت مالک در آدرس اعلامی.
– واریز فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۳۰۰۲ نزد بانک مرکزی بنام خزانه داری کل از بابت هزینه تعویض پلاک خودرو.
– پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات وسیله نقلیه .
-یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان ) (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد

 

شرایط و مدارک لازم درصورت تعویض زوج پلاک مخدوش خودرو  
– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی.
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی وی به همراه مدارک شناسایی.
-اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا .
-اصل کارت مشخصات خودرو .
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
– واریز فیش بانکی به مبلغ  ۴۵۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲ نزد بانک قوامین شعبه مرزداران بابت هزینه ساخت پلاک زوج پلاک خودرو
-یادآوری می گردد ؛ کلیه  هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان )   (pos موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد.

 

شرایط و مدارک لازم جهت شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی 
– حضور مالک یا نماینده قانونی ایشان به همراه وسیله نقلیه جهت سیر مراحل قانونی.
– اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه مالک و نماینده قانونی.
– ارائه اصل اسناد و مدارک وسیله نقلیه ،خودروهای ساخت داخل (سند فروش)و خودروهای وارداتی(پروانه/گواهینامه/مدلول سند گمرکی)و یا سند فروش مزایده ای.
– بررسی و تائید اسناد و مدارک وسیله نقلیه توسط کارشناس حقوقی مستقر در مرکز تعویض پلاک.
– بررسی وضعیت تبصره ۱۳ خودروهای وارداتی.
– بازدید و تائید کاردکس به منظور احراز اصالت وسیله نقلیه توسط افسران کارشناس عالی تصادفات و امور فنی بازنشسته و ممهور نمودن کاردکس به مهر و امضاء افسران بازدید کننده مجاز.
– ارائه مدارک مبنی بر مفاصاحساب دیون دولتی.
– واریز فیش بانکی به مبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال به شماره حساب ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۳۰۰۲ بنام خزانه داری کل نزد بانک مرکزی بابت هزینه نقل و انتقال خودرو.
– تخصیص پلاک به فرد بر اساس محل سکونت مالک.
– پرداخت هزینه مصوب جهت  صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات وسیله نقلیه .

مدارک لازم برای فک پلاک

 

منبع : موسسه راهگشا

درباره ی ebtekards

همچنین ببینید

سانچی ،ایران من تسلیت

دلـم از دریـــا گرفـته ؛ که زورش بـه آتــش نرسیـد .. خدایا ایرانِ من باز …

یک دیدگاه

  1. ممنون از اطلاعات مزایده ایکه قرار دادید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *