نوبت دهی آنلاین آئین نامه و عملی
خانه / آموزش و قوانین رانندگی / مدیریت استرس آزمون رانندگی

مدیریت استرس آزمون رانندگی

یکی ازموضوعاتی که اغلب هنرجویان باآن مواجه هستند استرس آزمون نام دارد.فلذابرآن شدیم تادراین خصوص مطلبی درسایت آموزشگاه درج نماییم.
استرس یاتنش یک پدیده طبیعی ذهنی است که به واکنش جسمی می انجامد.حال اگرمیزان این تنش توسط فردوبامهارت کنترل گرددضمن عملکردصحیح ومثبت به افزایش میزان کارایی ذهنی جسمی اومنجرمی شودولی اگرمیزان این تنش مدیریت نشده وزیادباشدعلاوه بربروزوظهوربیماری های جسمی وروحی به میزان زیادی عملکردجسمی وروانی فردراتقلیل می دهد.غلبه براسترس به میزان زیادی وابسته به عوامل زیراست:

-نوع جهان بینی ونگرش انسان به مفهوم زندگی
-سبک زندگی وعادت های غالب انسان
-مهارت های زندگی ونظام آموزشی وتربیتی حاکم برجامعه

زندگی انسان مملوازآزمون است وموفقیت درآزمون های مختلف نیازمندکسب آمادگی جسمی وروانی است.البته نظام آزمون برپایه ارزیابی وسنجش دانش ومهارت انسانی پایه گذاری شده است.رانندگی بیش ازآنکه یک دانش باشدنوعی مهارت است.گرچه یک راننده برای عملکردصحیح هنگام رانندگی نیازبه دانش وآگاهی کافی داردولی این دانش وآگاهی پس ازبارهاکاربردعملی وتکراربصورت مهارت بروزنموده وشخص بصورت ناخودآگاه این مهارت راتاپایان عمربدست می آورد.

البته فراگیری یک مهارت موضوعی نسبی است ونمی توان توقع داشت همه افرادیک مهارت رامانندیکدیگرکسب نمایند.اینجا موضوع استعدادپیش می آیدکه بسیارمهم است.بایدبه تفاوت افراددرکسب یک مهارت توجه ویژه ای شود.

اگرمی خواهیددرهنگام آزمون عملی رانندگی کمتردچاراسترس شویدبه توصیه های زیرعمل کنید:

-بعضی هنرجویان بویژه بانوان متاسفانه هنگام اقدام به ثبت نام موضوع راباتمام دوستان وآشنایان درمیان گذاشته وخودشان تولیداسترس می کنند.وقتی دیگران می دانندکه شمابدنبال گرفتن گواهینامه هستیدنتیجه آزمون رامی پرسندواین خودتولیداسترس ونگرانی می کند.

-رانندگی نوعی مهارت است ویادگیری هرمهارتی نیازبه تمرین وتکراروممارست دارد.هرچه میزان تمرین عملی رانندگی بیشترشودمیزان مهارت افزایش یافته واین موضوع باعث افزایش اعتمادبنفس می شود.افزایش اعتمادبنفس باعث کاهش استرس گردیده وعملکردهنرجورادرهنگام آزمون رانندگی بهبودمی بخشد.

-شب قبل آزمون خوب استراحت نماییدوصبح پس ازخوردن یک صبحانه سبک وزودترازموعددرمحل آزمون حضوریابید.البته خوردن یک عددموز به هنرجویان توصیه می شود.موزبدلیل دارابودن ویتامین های گروه ب باعث کاهش میزان استرس می شود.

درباره ی ebtekards

همچنین ببینید

نکات و عادات صحیح رانندگی باید ها و نباید ها

در هنگام صبح که می خواهید از خودروی خود استفاده کنید، یک بازدید کلی از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *